Op gezonde voeding staat geen leeftijd, iedereen heeft er baat bij.

Een goede voeding zorgt ervoor dat je beter in je vel zit en dat je veel meer aan kan in het dagelijks leven.

Lees meer

Beter in je vel !

Ik ben van mening dat gezonde voeding helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn, niet saai en al zeker niet moet aanvoelen als een streng dieet.

Het is mogelijk dat om medische redenen aanpassingen van uw voedingspatroon genoodzaakt zijn. Ik denk hierbij aan diabetes, hart en vaatziekten, nierproblemen of darmklachten.

Ook dan wil ik je laten zien dat je voor een gezonde levensstijl niet streng op dieet moet. Je gezonde en juiste voedingskeuzes leren maken, goede voedingsgewoonten aanleren en je hierin coachen is één van de doelen die ik tijdens de consultaties samen met jou willen bereiken.

Ik ben geen voorstander van standaard dieetlijsten en van verboden voedingsmiddelen maar wel van het veranderen van een ongezonde levensstijl naar een gezonde levensstijl. Door jezelf niet alles te ontzeggen, maar terug een gezonde relatie met voeding op te bouwen.

Een persoonlijke aanpak op uw maat en ritme, daar ga ik voor. Dit maakt het jezelf een stuk gemakkelijker om een gezonde voeding en levensstijl dien je op lange termijn vol te houden.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar kan je bij mij terecht voor onderstaande zaken:

Gezonde voeding, overgewicht, obesitas

Diabetes type 1 & 2 – zwangerschapsdiabetes

Milde voedingsintolerantie zoals lactose arme voeding en gluten gevoeligheid

Prikkelbare darmen – FODMAP

Hart- en vaatziekten

Nierproblemen

Ondervoeding

Emo-eten

Voor volgende zaken verwijs ik graag door naar collega's: proteïne diëten op basis van poeder, repen en maaltijdvervangers – voedingsadvies bij (Top)sporters, gevorderde eetstoornissen.

Workshops/infosessies: gelieve hiervoor contact op te nemen.

Gezonde voeding - An Van Laerhoven, diëtiste Essen

Het verloop van de consultaties

1

Intakeconsult

Tijdens ons eerste gesprek wil ik graag zoveel mogelijk informatie over je te weten komen: wat zijn jouw voedingsgewoontes, welke problemen ervaar je, eventuele medische problemen, gewichtsevolutie, werk en andere activiteiten,… Deze informatie is noodzakelijk om een voedingsplan op maat op te stellen.

2

Tweede consultatie

Tijdens dit gesprek wil ik graag je ervaringen, gedachten en gevoelens over het aangepaste eetpatroon te weten komen. Dit is ons eerste evaluatiemoment. Wat ging er goed en wat verliep er minder goed?

We bespreken de aandachtspunten van de vorige consultatie en stellen de afspraken bij waar nodig. Als er problemen zijn bij verlies aan motivatie, zoeken we samen naar oplossingen.

3

Vervolgconsultaties

Tijdens de opvolgconsultaties besteden we vooral aandacht aan het verder verloop van je eetpatroon. De bedoeling is hier je blijvend te ondersteunen en je te helpen bij het behalen van jouw streefdoel. Er kunnen verschillende items aan bod komen die jij belangrijk vindt, bijv. het opstellen van gezonde (feest)menu's, het inplannen van lichaamsbeweging, tips voor het uit eten gaan of bij feestjes.

Ook het leren interpreteren van etiketten komt aan bod. Op die manier leer je gezondere keuzes te maken in het grote aanbod van voedingsmiddelen op de markt.

Tarieven en terugbetaling door de mutualiteit

  • De tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen opgesteld door de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten (VBVD).
  • Voor een eerste consultatie voorzie ik steeds 60 minuten. Het tarief hiervoor bedraagt €60.
  • De vervolgconsultaties worden gepland op 30 minuten aan een tarief van €30.

Tegemoetkoming in bepaald situaties

  • Heeft u diabetes type 2 dan kan uw huisarts een Pretraject diabetes of het zorgtraject diabtes opstarten. Het pretraject diabetes kan opgestart worden bij iedereen die de diagnose diabetes krijgt. Hierdoor komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming voor een vastgelegd maximum aantal sessies per jaar voedingsadvies en educatie bij diabetes, mits een voorschrift van uw huisarts.
  • Heeft u diabetes en heeft u een Zorgtraject diabetes? U kan een tegemoetkoming voor een voedingsadvies en educatie bij diabetes bekomen (aantal sessie per jaar is vastgelegd), mits een voorschrift van uw huisarts.
  • Bent u nierpatiënt en bent u opgenomen in het Zorgtraject nierfalen. Dan heeft uw jaarlijks recht op een beperkt aantal sessie voedingsadvies met tegemoetkoming, mits een voorschrift van uw huisarts. Het aantal sessie is afhankelijk van het stadium van Nierfalen waarin u zich bevindt.
  • Voedingsadvies voor kinderen met overgewicht is sinds 1 april 2020 ook deels terugbetaald door de mutualtiteit. Hiervoor is een voorschrift van de huisarts steeds noodzakelijk.

Mutualiteit

  • Afhankelijk van de mutualiteit waarbij u bent aangesloten kan een extra tegemoetkoming bekomen worden. Vraag dit steeds ook na bij uw eigen mutualiteit.

Diëtiste
An Van Laerhoven

Ik ben in 2004 als diëtiste afgestudeerd. Hierna ben ik voltijds aan de slag gegaan bij Zorgbedrijf Antwerpen, toen nog OCMW Antwerpen. Hier heb ik 13 jaar lang ervaring opgedaan in de ouderenzorg.

Voor mij was het logisch verder te specialiseren in diabetes, nierziekten, voeding bij hart-en vaatziekten, ondervoeding en malnutritie, prikkelbare darm, FODMAP. Doordat ik toch iets miste in mijn vaste job ben ik zelfstandige geworden in bijberoep.

In 2017 heb ik de woonzorgcentra's ingeruild voor AZ Klina, waar ik deel uitmaak van het multidiciplinair team voor nefrologie en diabetologie.

Diëtiste en diabeteseducator An Van Laerhoven